Bir sağlık emekçisi daha intihar etti. Genel Sağlık-İş Başkanı Uğur: ‘Sorumlulardan hesap sorulmalı’

Çanakkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde radyoloji bölümünde asistan olarak görev yapan Dr. Ferhat Özgümüş’ün intihar ederek yaşamına son verdi. Genç hekim Özgümüş’ün intiharının ardındaki mobbing iddialarına dikkat çeken Genel Sağlık-İş Başkanı Uğur, “Araştırılmalı, sorgulanmalı ve sebep olanlara hak ettiği cezalar verilmeli. Mobbingi uygulayanlar kadar göz yumanlar da suçlu olduğu unutulmamalı” dedi. Uğur, “Sağlık sistemini tüketime dayalı hale getiren, hasta/müşteri memnuniyeti temelli hizmeti dayatan Sağlıkta Dönüşüm Programı, giderek artan bir biçimde sağlıkta şiddete ve sağlık çalışanlarının intihar vakalarına yol açmaktadır. Yetersiz personel nedeniyle aşırı ve düzensiz çalışan, performansa dayalı sistem ile mağdur edilen, şiddet ve mobbinge uğrayan sağlık çalışanlarının, çalışma koşulları siyasi iktidarın sağlık hizmetlerini ticarileştirmesi sonucunda daha da zorlaşmıştır” ifadelerini kullandı.

‘Asistan hekimlerin üzerindeki mobbing arttı’

Sağlık çalışanları arasında göz ardı edilemeyecek boyuta varan yoğun çalışma ve strese bağlı ölümler ve intihar vakalarının son dönemde daha da arttığını kaydeden Uğur, “Mobbing daha da artmış, özellikle asistan hekimler üzerindeki baskının yoğunlaştığı görülmektedir. Eğitim ve liyakate değil, idareye yakınlığına göre atanan yöneticilerin baskı, yıldırma ve mobbingine maruz kalan sağlık çalışanları, çok yoğun stres altında çalışmaktadır. Mobbingin sonuçlarına bakıldığında; intihar ve istifa vakaları göze çarpmaktadır” diye konuştu. Ayrıca Uğur, şu ifadeleri kullandı:

“Siyasi iktidar, sağlık çalışanları arasında her geçen gün artan intihar vakalarının nedenlerini iyi analiz etmeli. Sağlık emekçilerini tehdit ederek demokratik sendikal tercihlerini yapmalarını engelleyen ve haklarını aramalarının önünü tıkayan sarı sendikalarına destek vermekten vazgeçmeli. Sağlık kurumlarına liyakata değil siyasi yandaşlığa göre idareci atamasına son vermeli. Sağlık çalışanlarının güvenli ortamda, insan onuruna yaraşır çalışma koşullarını sağlanmak siyasi iktidarın görevidir. Siyasi iktidarın sağlık çalışanlarının sesini duyması için daha kaç sağlık çalışanının şiddet ya da intihar yüzünden can vermesi gerekmekiyor? Sorumlulardan acilen hesap sorulmalı.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x